De Wisser
Land Rovers in The Gambia...
Copyright 2012 by "De Wisser"    All Rights reserved
WYSIWYG Web Builder
De belangrijkste kernactiviteit van de Foundation Adult Education the Gambia (FAEG) is het realiseren van onderwijs. De lessen worden gegeven door lokale docenten aan (jong) volwassenen die om diverse redenen niet eerder de mogelijkheid hadden om onderwijs te volgen. Het bijwonen van de lessen is gratis. KLIK op bovenstaand logo voor meer algemene informatie over HFAE.

Duizenden Gambianen hebben nooit de mogelijkheid gehad om naar school te gaan en kunnen dus niet lezen en niet schrijven. Probeer u eens voor te stellen hoe uw leven eruit zou zien. Dankzij de HFAE hebben ze die kans nu wel.

Hoewel dit onderwijs voor de Gambiaanse bevolking gratis is, zijn de faciliteiten en de onderwijskrachten dat niet. Ergens moet er geld vandaan komen en dus is de HFAE mede afhankelijk van sponsorgelden. Er is geen subsidie of ondersteuning dus alle hulp is welkom. Mocht u bereid zijn om wat bij te dragen, zie hieronder de nodige gegevens. Uw hulp wordt ontzettend op prijs gesteld.
Donaties aan onze Stichting kunnen gestort worden op rekening NL18 ABNA 047 49 74 219
Giften aan onze Stichting zijn van de belasting aftrekbaar omdat we een ANBI erkende organisatie zijn. Ons ANBI nummer is 806966518.